NoTill
Відновлення природної родючості ґрунту

Застосовуючи технологію No-till з кожним роком Ви поліпшуєте стан ґрунту на ваших полях та їхню екологію.
За рахунок чого це відбувається?


Визначення технології No-till:
• пряме розміщення зерна;
• мінімальне порушення структури ґрунту;
• збереження та накопичення рослинних решток на поверхні ґрунту;
• відсутність попередньої підготовки ґрунту до посіву.

З огляду на це слід виділити фактори, які відповідають за накопичення і збереження вологи в грунті за будь яких погодних умов, поліпшують процеси нітрифікації, накопичення вуглецю в грунті та забезпечення мінерального живлення рослин. Це — збереження та накопичення рослинних решток на поверхні грунту та мінімальне порушення структури грунту.

До чого приводить збереження і накопичення рослинних решток на поверхні грунту та мінімальне порушення структури ґрунту?

Атмосферна ірригація. Роса може виділятися в грунті так само, як вона виділяється в літній день на графині чи склянці з холодною водою. Головне, щоб атмосферне повітря мало змогу постійно проникати в грунт і віддавало йому вологу.

Першою умовою атмосферного зрошення є проникність грунту для повітря.

Другою умовою є температура грунту, яка має бути нижчою за температуру повітря.

І третя умова — волосність ґрунту, за рахунок чого роса може мігрувати від нижніх шарів грунту до верхніх, де живуть нітрофікуючі бактерії.

Атмосферне повітря завжди має великий вміст вологи, при чому тепле повітря може містити більше вологи, ніж холодне. Якщо тепле повітря насичене водяними парами, то мінімальне зниження температури зумовлює в ньому згущення кількості парів і утворення роси. У спекотну літню погоду, коли атмосферне повітря прогрівається до 40 градусів за Цельсієм, а відкритий грунт під сонячними променями нагрівається до 55 градусів, то при технології No-till під рівномірно розподіленими рослинними рештками на поверхні температура грунту навпаки буде завжди нижчою, ніж температура повітря. А грунт, що не обробляється, має відповідну структурність та безліч каналів від діяльності ґрунтових організмів та відмерлої кореневої системи рослин. Саме за таких умов відбувається постійний процес конденсації, і посухи, які трапляються за період вегетації с_г культур, мінімально впливають на їхній ріст та розвиток, чого не скажеш про традиційну технологію, де все абсолютно протилежно.

Нітрифікація. Бактерії, які відповідають за цей процес, гинуть при температурі грунту вище 40 градусів за Цельсієм та без відповідного вмісту вологи в грунті. Нітрифікація може здійснюватися тільки у вологому грунті за наявності кисню. За умови збереження рослинних решток на поверхні грунту атмосферне зрошення та процеси нітрифікації проходять водночас. Як відомо, в повітрі міститься більше всього азоту (близько 80%). Атмосферний азот рослина отримує з роси та туману і за умови функціонування вищезгаданої атмосферної іригації, також на відміну від традиційної технології.

Вуглець та мінеральне живлення рослин. Джерела вуглецю — це розклад рослинних решток, атмосфера (вуглекислий газ) та продукти життєдіяльності бактерій. Вуглекислий газ у поєднанні з водою, яка потрапляє в грунт завдяки атмосферній іригації, утворює вуглекислоту. Вуглекислота в півтора рази важча за повітря, за рахунок цього вона потрапляє глибше в грунт, де благотворно діє на його мінеральні частини, розщеплюючи дрібні частинки скель та розчиняючи фосфорнокислі солі й польові шпати. Таким чином вона готує найважливіші для рослин (після азотних) фосфорні та калійні елементи живлення. А перегній, який знаходиться у верхньому шарі грунту, продовжує розкладатися під дією атмосферного повітря, вологи та мікроорганізмів. За таких умов вуглекислота не має змогиі припинити розклад органічних решток, бо не може знищити мікроорганізми, що здійснюють розклад, як це постійно відбувається при традиційній технології. Тільки технологія No-till здатна забезпечити грунт найбільшою кількістю вуглецю, оскільки сприяє найшвидшому розкладу органічних решток.

Отже, для того щоб досягти результатів при технології No-till, завжди потрібні рослинні рештки на поверхні грунту. А щоб не порушити зазначені процеси, потрібна відповідна посівна техніка, яка зможе закласти посівний матеріал на відповідну глибину по будь яких рослинних рештках від попередньої культури, мінімально руйнуючи структуру грунту та розрізаючи всі рослинні рештки без перемішування їх із ґрунтом. Такий посів можуть виконувати сівалки від компанії SEMEATO.

Нагадаємо, що SEMEATO — це компанія номер один у світі з виготовлення сівалок для No-till технології. Всі виробники пристосовують No-till під свою техніку, SEMEATO — робить техніку для No-till.

На сьогодні все те, що ми робили раніше в сільському господарстві, зводиться до абсурду. Але з цим потрібно змиритися і йти далі. Зазвичай люди заклопотані лише одним: чи є цей тип землеробства передвісником майбутнього чи відродженням минулого. Небагато хто може правильно зрозуміти, що No-till виник із нерухомого та незмінного центра розвитку сільського господарства. І в тій мірі, в якій люди віддаляються від природи, все далі і далі віддаляються від центра. Водночас центроспрямована сила проявляється в тому, що виникає бажання повернутися до природи. Але якщо люди просто випадково потрапляють в ту чи іншу течію, рухаючись то направо, то наліво в залежності від умов, то результатом може бути тільки велика активність.

Причина, за якою постійне удосконалення агротехніки вважається необхідним в сільському господарстві, полягає в тім, що природний баланс землі вже так сильно зруйнований тією ж агротехнікою, що земля стає залежною від неї. Цей зв'язок можна також застосувати не тільки до сільського господарства, а й інших аспектів людської діяльності. Лікарі і медицина також стають необхідні, коли люди створюють нездорове середовище.

Здається, що справи фермера можуть йти краще, коли він застосовує наукову методику, але це не означає, що наука може допомогти у поліпшенні природної родючості грунту, це означає, що наука може тільки допомогти відновити зруйновану людьми природну родючість грунту.

Якщо ви обробляєте землю будь-якими сільськогосподарськими знаряддями, структура грунту руйнується, в грунті утворюється дефіцит кисню, внаслідок чого дощові черв'яки та інша ґрунтова фауна гинуть і земля стає твердою та мертвою. Коли це трапляється, виникає потреба в щорічному обробітку. Після того як у живому грунті знищено органіку та мікроорганізми за рахунок обробітку, з'являється потреба у використанні швидкодіючих добрив. Але якщо застосувати метод, при якому земля сама себе розрихлює природним шляхом, відпадає необхідність у обробітку різного виду знаряддями.

Зверніть увагу на незаймані людською діяльністю цілинні землі. Пройдіть, не поспішаючи, цими полями. Бабки та метелики літають у повітрі. Бджоли перелітають з квітки на квітку. Розгорніть листя рослин і ви побачите комах, павуків та багатьох інших дрібних представників фауни, які копошаться в прохолодній тіняві. Кроти та дощові черв'яки риються під поверхнею грунту. Це є збалансована екосистема поля, співіснування комах і рослин перебуває тут в сталому взаємозв'язку. І немає нічого дивного в тому, що поширені в цьому регіоні хвороби рослин, не пошкоджують рослини, які ростуть на цих полях.

Запрошуємо на поля, у господарства де успішно працює дана технологія:

- всіх, хто досі не вірить у No-till Технологію
- всіх, хто хоче перейти на No-till Технологію , але кому не вистачає рішучості
- всіх, кого цікавить ця технологія


Ви зможете побачити технологію No-till на власні очі.

Кваліфіковані фахівці нададуть послуги щодо супроводу вашого господарства за No-till технологією, враховуючи всі особливості вашої сільськогосподарської діяльності. зв'язатися з нами