Скачати Калькулятор Норм Висіву

Для користування калькулятором на смартфоні має бути встановлений застосунок Excel. Встановити в абоЯК ПРАВИЛЬНО РОЗРАХУВАТИ НОРМУ ВИСІВУ НАСІННЯ
У виробництві продукції рослинництва основним показником ефективного господарювання є отримання максимального економічно обґрунтованого урожаю. Досягти реалізації генетичного потенціалу сорту чи гібриду будь-якої вирощуваної сільськогосподарської культури можливо шляхом науково обґрунтованого підходу до технології вирощування.

Забезпечення рослин необхідним мінеральним живленням і захистом від шкідників та хвороб – це тільки частина технології. Надзвичайно важливим аспектом є формування оптимальної густоти рослин вирощуваного сорту чи гібриду, який рекомендований виробником насіння.

Кожна селекційна установа надає рекомендації стосовно оптимальної для окремого сорту чи гібриду густоти на момент збирання при якому можна отримати максимальний урожай. Ці дані обґрунтовані на підставі проведених дослідів в різних ґрунтово-кліматичних умовах на різних агрофонах.

Рекомендовані величини густоти стеблестою визначаються в тисячах штук на 1 га (тис. шт./га для кукурудзи, соняшнику, сорго, сої), або в мільйонах штук на 1 га (млн. шт./га для зернових колосових, гороху, сої, льону, однорічних та багаторічних трав). Оригінатори сортів та гібридів сільськогосподарських культур рекомендують певну густоту стояння рослин на 1 га, але не всім товаровиробникам відомо, що це рекомендована густота на момент збирання культури (особливо це стосується економічно привабливих кукурудзи, соняшнику, сої, сорго та цукрового буряку).

Як визначити необхідну кількісну норму насінин на одиницю площі або на погонний метр і що при цьому необхідно врахувати? Ми пропонуємо більш детально зупинитися на алгоритмі проведення розрахунків.

Для правильного визначення кількості насінин на погонний метр (або на одиницю площі), які висіваються, необхідно врахувати ряд вимог:
- Лабораторна схожість насіння у %
- Коефіцієнт поправки на польові умови (посівна придатність), %
- Ширина міжряддя
- Необхідна рекомендована виробником насіння густота стеблестою на момент збирання, тис. шт./га, або млн. шт./га.

Для дрібнонасінних культур – однорічні та багаторічні трави, (крім овочевих) висів проводиться з урахуванням маси 1000 насінин, лабораторної схожості та коефіцієнтом на польову схожість у ваговому виразі, оскільки провести контрольний підрахунок кількості зерен в рядку на погонному метрі після висіву сівалкою фізично неможливо із-за його маленького розміру.

Висів на сівалках точного висіву встановлюється або механічно (на зірочково-ланцюговому механізмі), або за допомогою електронного контролера на сучасних сівалках. Для більшості зернових культур та сої норма висіву встановлюється ваговим методом, на сівалках механічного та пневматичного способу висіву. Але контроль норми висіяного насіння в рядку проводиться візуально шляхом підрахунку кількості насінин на погонному метрі або за допомогою електронної системи контролю висіву (якщо сівалка обладнана такою).

Для спрощення підрахунків використовуються математичні коефіцієнти, які представлені в таблицях залежно від ширини міжряддя.

Алгоритм обрахунку:
1. Традиційна одиниця виміру площі для України та Європи – 1 га (гектар)
2. Площа 1га – 10000м2, тобто умовна ділянка 100м в довжину і 100м в ширину - 100м*100м
3. Для спрощення обрахунків кількості (густоти) рослин на площі 1га використовуються коефіцієнти в залежності від ширини міжряддя висіяної культури
4. Для визначення коефіцієнта обрахунку необхідною умовою є фіксована ширина міжряддя, яка традиційно може бути – 12,5см, 15,0см, 30см, 45см, 70см.
5. Коефіцієнт встановлюють шляхом ділення площі 1га на ширину міжряддя в см

Коефіцієнти для визначення густоти посіву с.-г. культур, норма висіву яких обчислюється в мільйонах штук на 1 га (млн. шт./га).
Ширина міжряддя, см Основні культури, які висіваються (в млн. шт./га) Алгоритм визначення коефіцієнта Коефіцієнт, для проведення розрахунків
12,5 зернові колосові 1/12,5=0,0800 0,0800
15 зернові колосові, соя, озимий ріпак 1/15=0,0667 0,0667
30 зернові колосові, соя, озимий ріпак 1/30=0,0333 0,0333


Коефіцієнти для визначення густоти посіву с.-г. культур, норма висіву яких обчислюється в тисячах штук на 1 га (тис. шт./га).
Ширина міжряддя, см Основні культури, які висіваються (в млн. шт./га) Алгоритм визначення коефіцієнта Коефіцієнт, для проведення розрахунків
45 соя, цукровий буряк, озимий ріпак 1/45*1000=22,2 22,2
70 соняшник, кукурудза, сорго 1/70*1000=14,3 14,3

Як користуватися вказаними коефіцієнтами?
Приклад:
Рекомендована густота стеблестою для одного з гібридів кукурудзи 85 тис. шт./га.
Схожість насіння за лабораторними даними 95%;
Чистота – 99,95%;

Визначити кількісну норму висіву можливо так:
- Обраховуємо посівну придатність насіння за формулою: Х=А*B/100
де Х – посівна придатність, %
А – чистота, або насіння основної культури, %;
B – схожість насіння, %,
тобто, 99,95*95/100 = 94,95%


- Фізичну норму висіву визначаємо за формулою: N=R*100/X
де N – фізична норма висіву, тис. шт./га
R – рекомендована густота стояння, тис. шт./га
Х – посівна придатність, %

Отже, 85*100/94,95 = 89,5 тис. шт./га

Згідно розрахунку для забезпечення рекомендованої густоти стояння рослин кукурудзи на 1 га у 85 тис. шт./га необхідно фізично висіяти 89,5тис.шт/га.

Для визначення кількісної норми висіву на 1 погонний метр і регулювання сівалки на задану норму необхідно:
89,5 тис. шт./га: 14,3 = 6,25шт./м.

Ми встановили, що для прогнозованого отримання необхідної на час збирання густоти стеблестою кукурудзи у 85 тис. шт./га необхідно висіяти 6,25шт насінин на 1 погонний метр, тобто відстань між насінинами в рядку повинна становити:
100см : 6,25шт./м = 16 см.

Згідно цього показника ми проводимо налаштування сівалки.

Для контролю висіву в полі слід після проходу сівалки провести підрахунок висіяних насінин у рядку на відстані 14,3м. Їх кількість повинна відповідати 88-91 шт. В цьому випадку сівалка відрегульована правильно і дозволяє проводити посів із заданою густотою.

Аналогічно проводяться розрахунки для інших культур згідно рекомендованих норм висіву, схожості і чистоти насіння в залежності від ширини міжряддя.


Скачати Калькулятор Норм Висіву

Для користування калькулятором на смартфоні має бути встановлений застосунок Excel. Встановити в або